Firma

Misja

Jesteśmy innowacyjni, mamy szerokie horyzonty. Chcemy dawać światu to co najlepsze. Wyprzedzamy konkurencję o więcej niż jeden krok.

Kontakt

iTechnologie Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2/107, 05-500 Piaseczno

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355773,
NIP: 123-121-15-42, REGON 142373509, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Translate site

Burster - wymagania

Burster to wtyczka do przeglądarki internetowej.

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Chrome
  • System Windows / System Linux

Video: Burster


Video: Parking Lot


Who's Online

We have 1 guest online

Firma

Pracujemy, żeby pomóc Tobie

Spółka iTechnologie to nasze największe odkrycie ostatnich lat!

D. Wartecki - prezes NGR Technologie

Więcej o firmie